วันที่ 27 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ งานป้องกันฯ ตัดหญ้าบริเวณริมถนนหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 27 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ งานป้องกันฯ ตัดหญ้าบริเวณริมถนนหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 27 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมดูแลรักษาบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านปางอโศก บริเวณโค้งไร่ตาพยุง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

วันที่ 27 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมดูแลรักษาบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านปางอโศก บริเวณโค้งไร่ตาพยุง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

วันที่ 26 มกราคม 2566 พันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด จัดเตรียมสถานที่จอดรถสำหรับกิจกรรม Seema Running ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

วันที่ 26 มกราคม 2566 พันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด จัดเตรียมสถานที่จอดรถสำหรับกิจกรรม Seema Running ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

วันที่ 26 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าบริเวณริมถนนหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 26 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าบริเวณริมถนนหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ ซ่อมแซมถนนบริเวณสามแยก หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ ซ่อมแซมถนนบริเวณสามแยก หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ ตัดกิ่งไม้ทับเสาไฟฟ้า หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ ตัดกิ่งไม้ทับเสาไฟฟ้า หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 15 บริเวณหน้าร้านยายวอน เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 15 บริเวณหน้าร้านยายวอน เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบริเวณหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อรองรับกิจกรรมวิ่ง Seema Running ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบริเวณหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อรองรับกิจกรรมวิ่ง Seema Running ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ขอขอบคุณบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ คาราบาวแดง และน้ำวิตามิน c+lock ในกิจกรรม Seema Running

ขอขอบคุณบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ คาราบาวแดง และน้ำวิตามิน c+lock ในกิจกรรม Seema Running

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาความเดือดร้อนจากการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน สระบุรี นครราชสีมา

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาความเดือดร้อนจากการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน สระบุรี นครราชสีมา

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลสีมามงคล พร้อมด้วย นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมคณะ นายนิรันด์ สุขรักขินี ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) พร้อมคณะ นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง พร้อมคณะ นายธนวัฒน์ อุ่นพิกุล ผู้แทนจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง…