ข่าวประชาสัมพันธ์

พันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด และงานป้องกันฯ ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิง และจุดที่จะติดตั้งเพิ่มเติมภายในหมู่บ้านและชุมชน

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กองช่าง ซ่อมแถมมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 10 ถึง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสีมามงคล ดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 599 ต้น ณ ริมถนนเลียบทางรถไฟ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 10

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศชาย มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำ เพื่อประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ฟาร์มสุกร 3)

ผู้เยี่ยมชม : 0