รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 044-361444 ต่อ 17 ผู้เยี่ยมชม : 3

Read more

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการให้คนพิการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคลจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้ง รับลงทะเบียนผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

กำหนดการ การจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2563 ตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและรวบรวม เพื่อนำมาจำหน่ายยังจุดบริการดังต่อไปนี้   ผู้เยี่ยมชม : 6

Read more