นายสุรวิทย์  มูลนานัด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างชลประทาน 4 สนง.ชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกฯ นายวุฒินันทน์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า หมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เก็บกักน้ำได้ 140,000 ลูกบาศก์เมตร บนเนื้อที่ 40 ไร่ งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมีนาคม 2566

นายสุรวิทย์ มูลนานัด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างชลประทาน 4 สนง.ชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกฯ นายวุฒินันทน์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า หมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เก็บกักน้ำได้ 140,000 ลูกบาศก์เมตร บนเนื้อที่ 40 ไร่ งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมีนาคม 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 90 ปี หมู่ 14 บ้านชลประทาน มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ประวัติเดิมเส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และความดัน นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 90 ปี หมู่ 14 บ้านชลประทาน มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ประวัติเดิมเส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และความดัน นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 87 ปี หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล มีอาการปวดหัวเข่าข้างซ้าย ส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 87 ปี หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล มีอาการปวดหัวเข่าข้างซ้าย ส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณ หมู่ 8 บ้านหนองเครือคต เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณ หมู่ 8 บ้านหนองเครือคต เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชน

สวนดอกไม้น้องใหม่ “โตเกียวฟาร์ม”

สวนดอกไม้น้องใหม่ “โตเกียวฟาร์ม”

ข🎉สวนดอกไม้น้องใหม่🌻🌷⚘ “โตเกียวฟาร์ม” สวนดอกไม้บนเนื้อที่ 49 ไร่ริมถนนมิตรภาพ ขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา กิโลเมตรที่ 50- 51 บริเวณบ้านปางแจ้ง ตำบลกลางดง ภายในมีดอกไม้สวยๆ ให้ชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดอกซีโลเซีย ดอกเวอร์บีน่า ดอกสร้อยไก่ห้าสี กว่า 160,000 ต้น พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ เพียงค่าบริการ 50 บาท/ท่าน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลสุนัข-แมว เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล หมู่ 4 บ้านชายเขา หมู่ 7 บ้านกลางดง หมู่ 3 บ้านมิตรภาพ และหมู่ 9 บ้านเขาพระ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลสุนัข-แมว เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล หมู่ 4 บ้านชายเขา หมู่ 7 บ้านกลางดง หมู่ 3 บ้านมิตรภาพ และหมู่ 9 บ้านเขาพระ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มหน้าปั๊มคอสโม เพศชาย 1 ราย และเพศหญิง 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มหน้าปั๊มคอสโม เพศชาย 1 ราย และเพศหญิง 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง จากโรงพยาบาลปากช่องนานาส่งกลับบ้าน หมู่ 14 บ้านชลประทาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศหญิง จากโรงพยาบาลปากช่องนานาส่งกลับบ้าน หมู่ 14 บ้านชลประทาน