หน้าแรก

เทศบาลตำบลสีมามงคล

วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่ ควรคู่การท่องเที่ยว

เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร

วิโรจน์ ศรีสังข์

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลกลางดง

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

 

สีมามงคล คัพ #2020

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สีมามงคล คัพ ครั้งที่ 20” เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 181,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-361444 ต่อ

 

กำหนดการรับลงทะเบียนข้อมูลสัตว์ สุนัขและแมว ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนข้อมูลสัตว์สุนัขและแมวเพื่อสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์ เพื่อจัดเตรียมวัคซีนฉีดให้สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ประจำปี 2563 โดยเจ้าของจะต้องทำการลงทะเบียนข้อมูลสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 20 – 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น. ผู้เยี่ยมชม : 0

 

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บริเวณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีเด็ก และประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คน ผู้เยี่ยมชม : 0

สาระสำคัญ...พ.ร.บ.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ยินดีให้บริการ

ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

0
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
0
จำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมให้บริการ
1
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับของพวกเรา
0
ปีประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รู้จักเรา

ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสีมามงคล

ผลงานของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

  • เต็มที่
  • เต็มใจ
  • เต็มประสิทธิภาพ
S__25468943

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่เทศบาล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

9-5-2562-8-oh2og7k9c9r54nvyjydj1lmm4eub5xdcqjiaahidj8-oh88evlbu66qflf6e49l9jikyfixwkky4myofpz2tg

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

71185037_936752603354438_5571345170219139072_n

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

ท่องเที่ยวดินแดนพระขาวศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธสกลสีมามงคล

พระพุทธสกลสีมามงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร  ประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม   ตั้งอยู่บนเขาสีเสียดอ้า  อ่านต่อ >>>

มอหลักหิน รัชกาลที่ 5

        มอหลักหิน รัชกาลที่ 5 ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จฯ หลังการสร้างทางรถไฟจากมวกเหล็ก ถึงปากช่อง  อ่านต่อ >>>

เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดพนักงานและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้บริการด้านสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.
โทร. 044 361444 , 044 362099 และ สายด่วน 1669 (เจ็บป่วยฉุกเฉิน)

วีดีทัศน์หน่วยงาน

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/คุยกับนายก/ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเทศบาล

  • 44 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
  • report@seemamongkol.go.th
  • 0 4436 1444 ,0 4436 1724,0 4436 1726
  • 0 4436 2099
  • 1669