วันที่ 27 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ งานป้องกันฯ ตัดหญ้าบริเวณริมถนนหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 27 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ งานป้องกันฯ ตัดหญ้าบริเวณริมถนนหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 27 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมดูแลรักษาบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านปางอโศก บริเวณโค้งไร่ตาพยุง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

วันที่ 27 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมดูแลรักษาบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านปางอโศก บริเวณโค้งไร่ตาพยุง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

วันที่ 26 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าบริเวณริมถนนหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 26 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าบริเวณริมถนนหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ ซ่อมแซมถนนบริเวณสามแยก หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ ซ่อมแซมถนนบริเวณสามแยก หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ ตัดกิ่งไม้ทับเสาไฟฟ้า หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานป้องกันฯ ตัดกิ่งไม้ทับเสาไฟฟ้า หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 15 บริเวณหน้าร้านยายวอน เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 15 บริเวณหน้าร้านยายวอน เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบริเวณหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อรองรับกิจกรรมวิ่ง Seema Running ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบริเวณหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อรองรับกิจกรรมวิ่ง Seema Running ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

วันที่ 24 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 บ้านป่าเสียด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 บ้านป่าเสียด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นายสาธิต พงษ์เดชา สมาชิกสภาเทศบาลฯ งานป้องกันฯ และกองช่าง ตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ บริเวณ หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ์ยสินของประชาชน

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นายสาธิต พงษ์เดชา สมาชิกสภาเทศบาลฯ งานป้องกันฯ และกองช่าง ตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ บริเวณ หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ์ยสินของประชาชน

วันที่ 20 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 คุ้มเขื่อนใหม่ เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 20 มกราคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 คุ้มเขื่อนใหม่ เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน