ซ่อมแซมถนน​ บริเวณ​ ซอยป๊อกเก้า​ ม.1​

วันที่​ 8​ ต.ค.​ 62​ กองช่างเทศบาลตำบลสีมามงคล​ ออกดำเนินการซ่อมแซมถนน​ บริเวณ​ ซอยป๊อกเก้า​ ม.1​ บ้านปางอโศก, ม.10​ บ้านซับตะเคียน​ และม.15​ บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ผู้เยี่ยมชม : 15

Read more

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ​ บริเวณม.2​ บ้านบุญบันดาลต่อเนื่อง​ ม.10​ บ้านซับตะเคียน

วันที่​ 2​ ก.ย.​ 62​ กองช่างเทศบาลตำบลสีมามงคล​ ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ​ บริเวณม.2​ บ้านบุญบันดาลต่อเนื่อง​ ม.10​ บ้านซับตะเคียน ผู้เยี่ยมชม : 2

Read more

ซ่อมแซมถนนแบบลาดยางมะตอยบริเวณม.5 บ้านปางแจ้ง

วันที่ 29 ส.ค. 62 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนแบบลาดยางมะตอยบริเวณม.5 บ้านปางแจ้ง (คุ้มโรงกุลี) ผู้เยี่ยมชม : 1

Read more

ซ่อมแซมถนนบริเวณ​ ม.​14​ บ้านชลประทาน

วันที่​ 27​ ส.ค.​ 62​ กองช่าง​ เทศบาลตำบลสีมามงคล​ ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณ​ ม.​14​ บ้านชลประทาน     ผู้เยี่ยมชม : 2

Read more

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง​ เส้นทาง​ม.7​ บ้านกลางดง​ ต่อเนื่องถึง​ ม.9​ บ้านเขาพระ

วันที่​ 27​ ส.ค.​ 62​ กองช่าง​ เทศบาลตำบลสีมามงคล​ ได้ออกดำเนินการ​ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง​ เส้นทาง​ม.7​ บ้านกลางดง​ ต่อเนื่องถึง​ ม.9​ บ้านเขาพระ ผู้เยี่ยมชม : 2

Read more

ซ่อมถนนด้วยหินคลุก ซอยป๊อกแปด-เก้า ไปต้นไทร ม.1 ปางอโศก

วันที่​ 19​ ส.ค.​ 62​ กองช่าง​ เทศบาลตำบลสีมามงคล​ ออกดำเนินการซ่อมถนนด้วยหินคลุก ซอยป๊อกแปด-เก้า ไปต้นไทร ม.1 ปางอโศก   ผู้เยี่ยมชม : 2

Read more

ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณ ม.8 บ้านหนองเครือคต

วันที่ 14 ส.ค. 62 กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณ ม.8 บ้านหนองเครือคตตลอดเส้นทางจนสุดเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล บริเวณใกล้เคียงกับบ้านซับน้ำเย็น ผู้เยี่ยมชม : 1

Read more