สีมามงคลพัฒนา

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ.กองช่าง นำประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานแก้ไขโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน   ผู้เยี่ยมชม : 0

เซาะร่องถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง ทำการเซาะร่องถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด   ผู้เยี่ยมชม : 0