สีมามงคลพัฒนา

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และนายเสวก ผิวละออ ประธานสภาฯ ออกตรวจ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เก็บเศษขยะ กิ่งไม้ หน้าฝายน้ำล้น ในพื้นที่

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันฯ และกองช่าง ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อเป็นการระบายน้ำที่ไหลจากถนนให้ลงร่องน้ำ

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 พันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ 5 ปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่สพัฒนา ซอยบ้านผู้ใหญ่ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กองช่าง ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม : 0

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 คุ้มโรงกุลี และหมู่ 1 มอตาทา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม : 0