วันที่ 25 กันยายน 2566 งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ล้มขวางทาง บริเวณหมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 25 กันยายน 2566 งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ล้มขวางทาง บริเวณหมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และกองช่าง ตรวจสอบงานซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มยุบใหญ่ หมู่ที่ 10 เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และกองช่าง ตรวจสอบงานซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มยุบใหญ่ หมู่ที่ 10 เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 13 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 9 บ้านเขาพระ และ หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มโรงกุลี เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 13 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 9 บ้านเขาพระ และ หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มโรงกุลี เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 6 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินตรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้น้ำหยอดเหรียญที่ประชาชนใช้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มาจากน้ำดื่ม รวมถึงการสร้างความมั่นใจในน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 6 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินตรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้น้ำหยอดเหรียญที่ประชาชนใช้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มาจากน้ำดื่ม รวมถึงการสร้างความมั่นใจในน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 6 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่ เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 6 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่ เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 5 กันยายน 2566 กองช่าง ทาสีเสาหลักเขต เพื่อปักหลักแนวเขตโครงการอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่าพัฒนา พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา

วันที่ 5 กันยายน 2566 กองช่าง ทาสีเสาหลักเขต เพื่อปักหลักแนวเขตโครงการอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่าพัฒนา พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา

วันที่ 5 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 8 บ้านหนองเครือคต เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 5 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 8 บ้านหนองเครือคต เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 5 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 5 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 4 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 บ้านโรงกุลี เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 4 กันยายน 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 บ้านโรงกุลี เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 3 บ้านญาติสามัคคี เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 3 บ้านญาติสามัคคี เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน