สีมามงคลพัฒนา

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ.กองช่าง นำประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบงานแก้ไขโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ หมู่ 14 บ้านชลประทาน   ผู้เยี่ยมชม : 0

เซาะร่องถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง ทำการเซาะร่องถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด   ผู้เยี่ยมชม : 0

ตัดต้นไม้ล้มขวางการจราจร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกตัดต้นไม้ล้มขวางการจราจร ที่ทำให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริเวณหมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกตรวจวัดอุณภูมิยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ์ หมู่ 14 ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจสอบความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 14 บ้านชลประทาน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผอ. กองช่าง และ ผอ. กองคลัง ตรวจสอบความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 14 บ้านชลประทาน เชื่อมกับบ้านวงษ์เกษตร ตำบลหนองน้ำแดง     ผู้เยี่ยมชม : 0

ตัดต้นไม้ล้มทับกุฏิและศาลาวัดถ้ำเทียนชัย หมู่ 14 บ้านชลประทาน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ล้มทับกุฏิและศาลาวัดเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองและตกหนัก ณ วัดถ้ำเทียนชัย หมู่ 14 บ้านชลประทาน ผู้เยี่ยมชม : 0

ออกซ่อมถนนในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านปางอโศก และหมู่ 10 บ้านซับตะเคียน   ผู้เยี่ยมชม : 0