สีมามงคลพัฒนา

กองช่าง ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน ถึง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม : 0

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางกำไล สุขเกษม หมู่ 15

ผู้เยี่ยมชม : 0

นางอาทิชา รัตนา ปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขบายเขตประปา จากแยกนภาชัยเทพถึงซอยคณะเรา หมู่ 1 บ้านปางอโศก

ผู้เยี่ยมชม : 0