กิจกรรม/โครงการ

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมประธานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยาและโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ร่วมเปิดโครงการเด็กเล็กสุขภาพฟันดี พัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เยี่ยมชม : 0

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำขนมปังไส้สังขยาและไส้ชาไทย) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางพัณณ์พนิต วิเชียรสกุลนา ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากช่อง เป็นวิทยากรในการบรรยายและปฎิบัติ

ผู้เยี่ยมชม : 0

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางกำไล สุขเกษม หมู่ 15

ผู้เยี่ยมชม : 0

นางอาทิชา รัตนา ปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขบายเขตประปา จากแยกนภาชัยเทพถึงซอยคณะเรา หมู่ 1 บ้านปางอโศก

ผู้เยี่ยมชม : 0

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไป

นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสีมามงคล ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไป ผู้เยี่ยมชม : 0