กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 (ที่ผ่านมา) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่1/2563 ตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามจุดบริการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ ผู้เยี่ยมชม : 10

Read more

จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ “มอหลักหิน”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) นำโดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อม นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มจิตอาสาทำดีด้วยใจตำบลกลางดง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟมอหลักหิน บริเวณ มอหลักหิน หมู่ที่ 5 บ้านปางแจ้ง

Read more

งานบุญพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2562

วันที่ 19 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 และในปีนี้ยังครบรอบครึ่งศตวรรษ (50ปี)ก่อสร้างพระพุทธสกลสีมามงคล โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 199 รูป รับบิณฑบาต ลงจากยอดเขาสีเสียดอ้าที่ประดิษฐานพระพุทธสกลสีมามงคล ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

Read more

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 ต.ค. 62 รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2562  

Read more

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อม นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มจิตอาสาทำดีด้วยใจตำบลกลางดง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมสร้างฝ๋ายชะลอน้ำ ณ หมู่ที่ 15

Read more

ประเมินเด็กปฐมวัยตามแบบคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กระทรวงสาธารณสุข

ศพด.เทศบาลตำบลสีมามงคล ประเมินเด็กปฐมวัยตามแบบคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กระทรวงสาธารณสุข ผู้เยี่ยมชม : 10

Read more

โครงการ หนูน้อยรู้รักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่​ 2​ ต.ค.​ 62​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล​ (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา)​ จัดกิจกรรมโครงการ หนูน้อยรู้รักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้ปกครอง(คุณตาวินัย สุภาเพียร และคุณยายเสน่ห์ สิงโต) สาธิตวิธีการทำ ม้าก้านกล้วย/ปืนก้านกล้วย​ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติและในชุมชน​ เพื่อให้เด็กๆ ทุกคน ได้เล่นเสริมสร้างพัฒนาการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

Read more