วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบริเวณหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อรองรับกิจกรรมวิ่ง Seema Running ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองช่าง เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบริเวณหมู่ 9 บ้านเขาพระ เพื่อรองรับกิจกรรมวิ่ง Seema Running ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ขอขอบคุณบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด  (มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ คาราบาวแดง และน้ำวิตามิน c+lock ในกิจกรรม Seema Running

ขอขอบคุณบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ คาราบาวแดง และน้ำวิตามิน c+lock ในกิจกรรม Seema Running

วันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของ และกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของ และกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

ขอขอบพระคุณ บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ ครั้งที่ 2/2566

ขอขอบพระคุณ บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ ครั้งที่ 2/2566

ขอขอบพระคุณ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ ครั้งที่ 2/2566

ขอขอบพระคุณ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ ครั้งที่ 2/2566

ขอขอบพระคุณ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ

ขอขอบพระคุณ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ

ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)

ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)

ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการรับท่อเขต 12 ปตท. สนับสนุนของรางวัล จำนวน 50 ชิ้น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการรับท่อเขต 12 ปตท. สนับสนุนของรางวัล จำนวน 50 ชิ้น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอขอบพระคุณ วัดป่าเพิ่มบุญ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องดื่ม และหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอขอบพระคุณ วัดป่าเพิ่มบุญ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องดื่ม และหน้ากากอนามัย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอขอบพระคุณ บริษัทขุมเงินขุมทอง จำกัด และบริษัทสิรินิธิ จำกัด สนับสนุนรถจักรยานสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 6 คัน

ขอขอบพระคุณ บริษัทขุมเงินขุมทอง จำกัด และบริษัทสิรินิธิ จำกัด สนับสนุนรถจักรยานสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 6 คัน