เทศบาลตำบลสีมามงคล

วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่ ควรคู่การท่องเที่ยว

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

 

รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 044-361444 ต่อ 17 ผู้เยี่ยมชม : 3 FacebookTwitterLine

 

กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 (ที่ผ่านมา) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่1/2563 ตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามจุดบริการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ ผู้เยี่ยมชม : 10 FacebookTwitterLine

 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ผู้เยี่ยมชม : 7 FacebookTwitterLine

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ยินดีให้บริการ

ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

รู้จักเรา

ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสีมามงคล

เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร

วิโรจน์ ศรีสังข์

ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลกลางดง

ผลงานของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีมามงคลทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากเทศบาล ด้วยการบริหารจัดการที่เต็มที่ เต็มใจ และเต็มประสิทธิภาพ...

พระพุทธสกลสีมามงคล

พระพุทธสกลสีมามงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร  ประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม   ตั้งอยู่บนเขาสีเสียดอ้า  อ่านต่อ >>>

มอหลักหิน รัชกาลที่ 5

        มอหลักหิน รัชกาลที่ 5 ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จฯ หลังการสร้างทางรถไฟจากมวกเหล็ก ถึงปากช่อง  อ่านต่อ >>>

เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดพนักงานและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้บริการด้านสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.
โทร. 044 361444 , 044 362099 และ สายด่วน 1669 (เจ็บป่วยฉุกเฉิน)

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/คุยกับนายก/ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเทศบาล

  • 44 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
  • report@seemamongkol.go.th
  • 0 4436 1444 ,0 4436 1724,0 4436 1726
  • 0 4436 2099
  • 1669