การบริการ e-service ของเทศบาลตำบลสีมามงคลผ่านระบบออนไลน์

ยื่นคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบความต้องการ การร้องขอให้เทศบาลให้การช่วยเหลือตามที่ท่านมีความประสงค์

สมัครเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ที่นี่โดยทันที

ขอรับบริการเก็บขยะ

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับการจัดเก็บขยะ ของ เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ที่นี่

ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของเทศบาล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการต่อไป

การบริการ e-service ของเทศบาลตำบลสีมามงคลผ่านระบบ smartphone