ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.