🎉ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 🎉
รับสมัครดังนี้
🟡สำนักปลัดเทศบาล
✅ คนงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
🟣กองช่าง
✅ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง
✅ คนงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
🔴กองสาธารณสุขฯ
✅ คานประจำรถขยะ 2 ตำแหน่ง
🔵กองการศึกษา
✅ ผู้ดูแลเด็ก 1 ตำแหน่ง
รับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
ติดต่อสอบถามโทร 044-361444