นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เข้าพบพระครูพิทักษ์ธรรมมานุยุต เจ้าคณะตำบลกลางดง-พญาเย็น(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่รองรับผู้พักสังเกตอาการ ระดับตำบล (LQ)

Leave a Comment

Your email address will not be published.