ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566