ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายคู่ขนานทางด่วนพิเศษ บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,645 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,870 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

🎉🎉 จองล็อคขายของวันลอยกระทง🎉

🎉🎉 จองล็อคขายของวันลอยกระทง🎉🟣 วันลอยกระทง ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เปิดจองล็อคขายของวันลอยกระทง👇🏻 🟣 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 🟢 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป 🔴 ขนาดล็อค 2.50 เมตร (350 บาท) 🔵 1 ท่าน จำกัดจองได้แค่…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ (งานป้องกันฯ) ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างร่องระบายน้ำหน้าหมู่บ้าน ปรับปรุงขอบและฝาปิดใหม่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 15 จำนวน 9 จุด 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 14 ตำบลกลางดง เชื่อมกับบ้านวงศ์เกษตร (วัดวงษ์เกษตร) ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)