จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนางสายฝน-สี่แยกนิตินัย หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนางสายฝน-สี่แยกนิตินัย หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก