ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างร่องระบายน้ำหน้าหมู่บ้าน ปรับปรุงขอบและฝาปิดใหม่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 15 จำนวน 9 จุด 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 14 ตำบลกลางดง เชื่อมกับบ้านวงศ์เกษตร (วัดวงษ์เกษตร) ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 14 ตำบลกลางดง เชื่อมกับบ้านวงศ์เกษตร (วัดวงษ์เกษตร) ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่มเย็น 10 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางซอยมั่งมีศรีสุข 4 ถึง ซอยร่มเย็น 10 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0