ไร่องุ่นสุพัตรา

ไร่องุ่นสุพัตรา

        ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล   ตำบลกลางดง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปลูกองุ่นไร้เมล็ดกว่า 30 ไร่รวม   3  สายพันธุ์  ซึ่งออกผลผลิตทั้งปีสลับเปลี่ยนกันไป

         ณ อาณาจักร นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสลับกับภูเขาที่สามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้ ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่น อีกทั้งมีบริการให้เช่ารถ ATV  ไว้สำหรับชมสวนนอกจากนี้ยังมีร้านค้าจำหน่ายองุ่นสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นนานาชนิดอีกด้วย

        ถ้าเองคุณอยากมีประสบการณ์ในการเก็บองุ่นในไร่ เก็บเองกิโลกรัมละ 150 บาท @ปากช่อง ขับรถจากกรุงเทพ 1.30 ชม.   ในการเข้าชมสวนองุ่น ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สอบถามรายละเอียดได้ที่   081-8539493