เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำขนมปังไส้สังขยาและไส้ชาไทย) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางพัณณ์พนิต วิเชียรสกุลนา ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากช่อง เป็นวิทยากรในการบรรยายและปฎิบัติ