โครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยจัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลด คัดแยกและนำขะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (3R: Reduce Reuse Recycle) จึงขอเชิญชวนประชาชน รวบรวมขยะประเภทต่างๆ ดังนี้
1) หลอดไฟประเภทต่างๆ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ หลอดตะเกียบ
2) ถ่านไฟฉายแบบต่างๆ แบตเตอรี่รถยนต์
3) โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือสายชาร์จ หูฟัง
4) คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือเหลือใช้
5) อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดที่ทำรุดหรือเหลือใช้
6) แผ่นซีดี เพื่อนำมาแลกของบริโภคประเภทต่างๆ ได้แก่ ไข่ไก่ นมกล่อง น้ำผลไม้ ปลากระป๋อง เป็นตัน
โดยกำหนดจุดบริการดังนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.