วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล พันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด และนางบังอร รุนดารัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ตรวจรับงาน โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 15 จำนวน 9 จุด 16 ชุด เพื่อเป็นตัวช่วยทั้งด้านการป้องกันทรัพย์สินและลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านได้