วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลสีมามงคล พร้อมด้วย นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมคณะ นายนิรันด์ สุขรักขินี ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) พร้อมคณะ นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง พร้อมคณะ นายธนวัฒน์ อุ่นพิกุล ผู้แทนจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง นายชัดต์ คำเหล็ก ผู้จัดการโครงการฯ และนายอธิราช กนนานนท์ บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาความเดือดร้อนจากการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน สระบุรี นครราชสีมา