ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 0 4431 6444 Email : saraban@seemamongkol.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลสีมามงคล หรือติดต่อโดยตรงที่ นายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล โทร 081 790 6262 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ

ร้องเรียนทุจริต