ประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 27 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.