ประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 15 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.