🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนข้อมูลสุนัขและแมว (ครั้งที่2) เพื่อจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเจ้าของจะต้องทำการลงทะเบียนข้อมูลสุนัขและแมวตามรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อสัตว์เลี้ยง ประเภทสัตว์ควบคุม เพศ พันธุ์ อายุ สีหรือตำหนิ น้ำหนัก ชื่อเจ้าของสัตว์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของสัตว์ กำหนดการตามภาพด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30-19.00 น.

 

#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลสีมามงคล