นายวิโรจน์ ศรีสังข์ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 จุดบริการประชาชน มีการให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เครื่องชูกำลังต่างๆ รวมทั้งจัดที่พักให้กับผู้เดินทาง

Leave a Comment

Your email address will not be published.