นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และนางพัชรี ศรีสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เดินทางมาให้กำลังใจและตรวจสอบความเรียบร้อยในการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข็มที่ 2 จำนวน 1,204 คน ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง

Leave a Comment

Your email address will not be published.