นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ออกเยี่ยมผู้กักตัว(ความเสี่ยงสูง) พร้อมมอบชุดยังชีพให้ดำรงชีพระหว่างกักตัว และให้กำลังใจผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19) หมู่ 1 บ้านปางอโศก(คุ้มป่าสัก)

Leave a Comment

Your email address will not be published.