นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่กักตัวในพื้นที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.