นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตร การฝึกอบรมพระธรรมทูต ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

Leave a Comment

Your email address will not be published.