นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นายวุฒินันท์ ครุตารักษ์ รองปลัดเทศบาล ตำบลสีมามงคล เข้าประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ ทางลอด ม.4 บ้านชายเขา , ม.9 ทางลอดฮาร์โมนี่ , น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน , น้ำท่วมทางลอดซอยบ้านผู้ใหญ่บุญเรือง , ม.14 ทางลอดข้างบัญชากิจ และจุดน้ำท่วมสี่แยกทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ณ ห้องประชุมสำนักทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา โดยมี นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผอ.สำนักทางหลวงที่ 10 ประธานในที่ประชุม สรผลการประชุมสรุปว่า จะส่ง จนท.วิศวกรจากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ออกสำรวจพื้นที่เพื่อเป็นการแก้ไขในระยะยาว โดยจะเริ่มสำรวจในเดือน มกราคม 2566 และรวบรวมเรื่องของบประมาณจาก กระทรวงคมนาคม ต่อไป