นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล สมาชิกสภาเทศบาล และงานพัฒนาชุมชน ออกมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 29 ราย

Leave a Comment

Your email address will not be published.