นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ลงพื้นที่ตรวจสอบไหล่ทาง ถนนหมู่ 9 เส้นหน้าฟาร์มเบทาโกร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณทำการ์ดเรลจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.