นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ได้แสดงความยินดีและให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนายธีรศักดิ์ ศรีสุข อายุ 19 ปี ซึ่งบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในฐานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.