นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลสีมามงคล


Leave a Comment

Your email address will not be published.