นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.