ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 6 ก.ย. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร คณะสภาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.