ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว

วันที่ 30 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร คณะสภาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.