ตราสัญลักษณ์

คำอธิบายตราสัญลักษณ์

ตรงกึ่งกลางตราสัญลักษณ์คือพระพุทธรูป พระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพ่อขาว) เป็นพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรสีขาวองค์ใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อยู่บนเชิงเขาที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เขาสีเสียดอ้า” หรือ “เขาเทพพิทักษ์” ซึ่งสีขาวขององค์พระจะโดดเด่นตัดกับสีเขียวของต้นไม้ในบริเวณโดยรอบทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะหลายกิโลเมตร