คุยกับนายกวิโรจน์

ผมนายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีมามงคล จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ