คุยกับนายกวิโรจน์

ผมนายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีมามงคล จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

วิโรจน์  ศรีสังข์
นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

ท่านสามารถโพสข้อความ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อให้เทศบาลตำบลสีมามงคล ดำเนินการได้ที่นี่ …..