ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี 2566

29 สถิติการร้องเรียน 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี 2565

O31-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-รอบ-6-เดือน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565