ขอขอบพระคุณ บริษัท สิรินิธิ จำกัด สนับสนุนงบประมาณสบทบติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 100,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฐานรากถังแชมเปญ จำนวน 60,000 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published.