ขอขอบพระคุณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มอบของขวัญวันเด็ก แก่เทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวน 30 ชิ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.