ขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 25 แพ็ค แก่เทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.