กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคลจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เรื่องการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และกายบริหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆ รวมไปถึงการนวดสำหรับผู้สูงวัยด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.