กิจกรรมประกวดการแสดงสืบสานประเพณีลอยกระทงของเด็กนักเรียน

 

✅ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดกลางดง

✅ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา

✅ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์

✅ รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์