เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร