งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณฯ)

ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผู้เยี่ยมชม : 91