ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างร่องระบายน้ำหน้าหมู่บ้าน ปรับปรุงขอบและฝาปิดใหม่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0