ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ. ณ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล และจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ เพื่อนำแนวทางมาพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการของเทศบาลต่อไป ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลสีมามงคล รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้ ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

สีมามงคล คัพ #2020

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สีมามงคล คัพ ครั้งที่ 20” เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 181,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-361444 ต่อ

Read more

กำหนดการรับลงทะเบียนข้อมูลสัตว์ สุนัขและแมว ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนข้อมูลสัตว์สุนัขและแมวเพื่อสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์ เพื่อจัดเตรียมวัคซีนฉีดให้สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ประจำปี 2563 โดยเจ้าของจะต้องทำการลงทะเบียนข้อมูลสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 20 – 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น. ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บริเวณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีเด็ก และประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คน ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more