ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ผู้เยี่ยมชม : 7

Read more

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการให้คนพิการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคลจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้ง รับลงทะเบียนผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

กำหนดการ การจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2563 ตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและรวบรวม เพื่อนำมาจำหน่ายยังจุดบริการดังต่อไปนี้   ผู้เยี่ยมชม : 6

Read more

จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ “มอหลักหิน”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) นำโดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อม นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มจิตอาสาทำดีด้วยใจตำบลกลางดง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟมอหลักหิน บริเวณ มอหลักหิน หมู่ที่ 5 บ้านปางแจ้ง

Read more

งานบุญพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2562

วันที่ 19 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 และในปีนี้ยังครบรอบครึ่งศตวรรษ (50ปี)ก่อสร้างพระพุทธสกลสีมามงคล โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 199 รูป รับบิณฑบาต ลงจากยอดเขาสีเสียดอ้าที่ประดิษฐานพระพุทธสกลสีมามงคล ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

Read more