webmaster

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางซอยมั่งมีศรีสุข 4 ถึง ซอยร่มเย็น 10 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่มเย็น 10 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 – กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เยี่ยมชม : 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยร่มเย็น 10 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม : 0