โครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและให้ประชาชนร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและมีการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนออกจากขยะประเภทอื่น โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. รับแลกขยะอันตรายจากที่พักอาศัย ได้แก่ หลอดไฟประเภทต่างๆ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ หลอดตะเกียบ , ถ่านไฟฉายแบบต่างๆ , กระป๋องสเปรย์ฉีดยุง/แมลง และขวดผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันเด็กประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆให้ได้ร่วมสนุกกันมากมาย อาทิ เช่น บ้านลม เวทีดนตรี และจับสลากของรางวัลมากมาย ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และสำหรับพี่น้องประชาชน หรือบริษัทห้างร้านสนใจที่จะร่วมสนับสนุนซุ้มร้านอาหาร เพื่อแจกเด็กๆ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล เบอร์โทรศัพท์ 044-361-444

Read more

ออกเหตุดับไฟไหม้หญ้า หมู่ 1 บ้านปางอโศก

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 10.54 รถยนต์บรรทุกน้ำ เทศบาลสีมามงคล ออกเหตุดับไฟไหม้หญ้า หมู่ 1 บ้านปางอโศก จึงขอประชาสัมพันธ์​ หากท่านใดพบเห็นเหตุไฟไหม้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กลางดงได้ที่เบอร์โทรศัพท์​ 044-361234​ โดยทันที   ผู้เยี่ยมชม

Read more

จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ หมวดทางหลวงกลางดง ขาเข้านครราชสีมา มีน้ำดื่ม กาแฟ และจุดพักนอน ไว้ให้ผู้ที่เดินทางกลับบ้าน *** ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบของสนับสนุนให้กับจุดบริการประชาชนฯ *** อย่าลืมนะครับ เดินทางเหนื่อยๆ มาแวะพักกับเราก่อนเดินทางต่อ

Read more

จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล​ (รร.เบทาโกรวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 โดยได้เรียนเชิญผู้ปกครองเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมจับของขวัญเเละกินเลี้ยงภายในศูนย์ฯ ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคล ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และฝึกฝนการทำงานร่วมกันให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมชายหาดชะอำ เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ให้กับเด็กๆอีกด้วย   ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เทศบาลตำบลสีมามงคลได้กำหนดการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีมามงคล   ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more