รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 044-361444 ต่อ 17 ผู้เยี่ยมชม : 3

Read more

กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 (ที่ผ่านมา) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่1/2563 ตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามจุดบริการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ ผู้เยี่ยมชม : 10

Read more

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสีมามงคล กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณบ่อน้ำเขาน้อยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 42,000 บาท (รับสมัคร 12 สาวงามเท่านั้น)การประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

Read more

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 และในปีนี้ยังครบรอบครึ่งศตวรรษ (50ปี)ก่อสร้างพระพุทธสกลสีมามงคล โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 199 รูป รับบิณฑบาต ลงจากยอดเขาสีเสียดอ้าที่ประดิษฐานพระพุทธสกลสีมามงคล ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

Read more

งานบุญพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 และในปีนี้ยังครบรอบครึ่งศตวรรษ (50ปี)ก่อสร้างพระพุทธสกลสีมามงคล โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 199 รูป รับบิณฑบาต ลงจากยอดเขาสีเสียดอ้าที่ประดิษฐานพระพุทธสกลสีมามงคล ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

Read more

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 ต.ค. 62 รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2562  

Read more

สนับสนุนการจัดโครงการจัดงานบุญพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562

ขอขอบพระคุณบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ที่มอบไข่ไก่ จำนวน 1,200 ฟอง ให้กับเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการจัดงานบุญพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ผู้เยี่ยมชม : 4

Read more